Thay đổi tên miền Website

Tên miền mới của Trung tâm Hợp tác và Đào tạo Quốc tế – Trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM là: cictvn

Website với tên miền mới: Click here

Trân trọng,

VP Trung tâm Hợp tác và Đào tạo Quốc tế

Advertisements